प्राथमिक विभाग

क्र.शिक्षकाचे नावहुद्दापात्रता
1सुमित्रा पाटीलएच.एम. एस.एस.सी., डी.एड.
2सुप्रिया म्हामुनकरसहा.शिक्षकएस.एस.सी., डी.एड.
3आशा पु. घरतसहा.शिक्षकएस.एस.सी., डी.एड.
4भारती र. राजपुत्सहा.शिक्षकबी.ए.बी.एड.
5जगन्नाथ ट. दळवीसहा.शिक्षकएस.एस.सी., डी.एड.
6संध्या र. वेटासहा.शिक्षकएस.एस.सी., डी.एड.
7जयश्री व. बागडेसहा.शिक्षकएस.एस.सी., डी.एड.
8शरयु क. तांबुडेसहा.शिक्षकएस.एस.सी., डी.एड.
9अंकुश स. पडालकरसहा.शिक्षकएस.एस.सी., डी.एड.
10अलका र. चव्हाणसहा.शिक्षकएस.एस.सी., डी.एड.
11प्रदिप ड. म्हात्रेसहा.शिक्षकएस.एस.सी., डी.एड.
12इशा प. सावंतसहा.शिक्षकएस.एस.सी., डी.एड.
13अनुजा उ. रोकडेसहा.शिक्षकबी.ए.बी.एड.
14श्वेता स. म्हात्रेसहा.शिक्षकएच.एस.सी.,डी.एड.
15आनंद र. शेलारसहा.शिक्षकएच.एस.सी.,डी.एड.
16शरद ड. बोडकेसहा.शिक्षकएच.एस.सी.,डी.एड.
17वनिता ब. मशतुडसहा.शिक्षकएच.एस.सी.,डी.एड.
18विक्रमसिंह पृ. ओहलशिक्षकबी.ए.बी.एड.
19राखी ड. देसाईशिक्षकएच.एस.सी.,डी.एड.
20शुभम् म. बिरकडशिक्षकएच.एस.सी.,डी.एड.
21 अनिल ग. चौधरीशिक्षकएच.एस.सी.,डी.एड.
22अनिल ब. महायतशिक्षकएच.एस.सी.,डी.एड.
23मनिषा क. पवारशिक्षकएच.एस.सी.,डी.एड.
24ज्योती व. चौधरीशिक्षकएच.एस.सी.,डी.एड.
25अतुल ड. सुतारशिक्षकएच.एस.सी.,डी.एड.
26सविता वु, हांडेशिक्षकएच.एस.सी.,डी.एड.
27मनिषा र. पाटीलशिक्षकएच.एस.सी.,डी.एड.
28 नम्रता न. फणसेशिक्षकएच.एस.सी.,डी.एड.
29लीना स. पूवारशिक्षकएच.एस.सी.,डी.एड.
30सुधा सु. पाटीलशिक्षकएच.एस.सी.,डी.एड.
31प्रतिभा . चव्हाणशिक्षकएच.एस.सी.,डी.एड.
32कांतीलालु लु. पाटीललिपीकएस.एस.सी.
33अनंता व. म्हात्रेशिपाईआठवी
34नागेश ड. पाटीललिपीकबी.कॉम
35अनिता व. साईदानेशिपाईआठवी